Do nowoczesnego sprzętu umożliwiającego w Szpitalu Rydygiera kompleksową diagnostykę i terapię nowotworów litych dołączył właśnie zaawansowany zestaw do chirurgii laparoskopowej. Urządzenie zakupione dzięki finansowemu wsparciu Fundacji ORLEN, wykorzystywane będzie do przeprowadzania zaawansowanych, małoinwazyjnych operacji laparoskopowych w leczeniu schorzeń onkologicznych m.in. układu pokarmowego (nowotwory przełyku, żołądka, wątroby, trzustki i jelita grubego), co zdecydowanie skróci czas oczekiwania na interwencje chirurgiczne i zwiększy liczbę wykonywanych zabiegów.

Warto przypomnieć, iż w Szpitalu Rydygiera, który jest jednym z 5 małopolskich ośrodków skojarzonego leczenia nowotworów litych, chorzy onkologiczni stanowią blisko 68% wszystkich leczonych Pacjentów (ok. 126 tys osób rocznie), a przeważającą grupą chorób są nowotwory przewodu pokarmowego – przełyku, żołądka, wątroby, jelita grubego, okrężnicy, esicy, odbytnicy, trzustki, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego. Z uwagi na rosnącą skalę, Szpital od lat prowadzi kompleksowe działania zmierzające do wczesnego wykrywania tej grupy nowotworów oraz proponuje nowatorskie metody ich leczenia. Zabiegi małoinwazyjne, prowadzone pod kontrolą obrazowania USG czy RTG zwiększają precyzję lokalizacji zmiany, jednocześnie zabieg laparoskopowy ogranicza ryzyko zakażeń i powikłań pooperacyjnych oraz sprzyja lepszej rekonwalescencji Pacjenta – a w konsekwencji – skraca czas hospitalizacji. Całkowity koszt zakupionego sprzętu: 162 tys zł, w tym 50 tys zł dotacja Fundacji ORLEN.

Leave a reply