Informacja o realizacji strategii podatkowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

Niniejsza informacja o realizacji strategii podatkowej ma na celu realizację obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm .), w roku podatkowym 2020

Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2020

Leave a reply