Studenci nowego kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego, uruchamianego już wkrótce na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, będą mogli swoje zawodowe umiejętności doskonalić także w Szpitalu im. L. Rydygiera! Na mocy podpisanego dziś listu intencyjnego, w którym wolę współpracy deklarują: UKEN, Województwo Małopolskie, Szpital im. L. Rydygiera oraz Szpital im. św. Jana Pawła II, możliwe będzie prowadzenie zajęć praktycznych z wykorzystaniem rozbudowanej bazy diagnostycznej i pod okiem najlepszych specjalistów, co dla Szpitala Rydygiera oznacza także rozszerzenie dotychczasowej działalności edukacyjno – naukowej.

Dla nas istotne jest to, że najlepszy sprzęt musi mieć najlepszą załogę. Sprzęt sam nie leczy, dlatego inwestowanie w kształcenie młodych lekarzy i pielęgniarek jest kluczowym elementem w budowaniu przyszłości małopolskiej medycyny. Dziękuje wszystkim naszym partnerom. Życzę powodzenia i wierzę, że już za kilka lat będą widoczne efekty w postaci pierwszych absolwentów” – powiedział Łukasz Smółka, Wicemarszałek Małopolski w trakcie dzisiejszego spotkania, inaugurującego współpracę dydaktyczną i naukowo-badawczą.

zdjęcia: Biuro Prasowe UMMW/ŁP

Zgodnie z podpisanym dziś porozumieniem, Uniwersytet KEN deklaruje stworzenie warunków do uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim oraz studiów I i II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, a współpraca z placówkami medycznymi pomóc ma w doskonaleniu praktyki zawodowej, jak i bezpośrednio rozwijać kompetencje miękkie studentów, takie jak komunikacja interpersonalna, relacja Lekarz-Pacjent, Lekarz – Rodzina chorego etc.

„ To jest krok w dobrą stronę. Musimy przecież pozyskiwać nowe kadry, a najlepiej można to zrobić tylko w ten sposób – poprzez bezpośrednie zaangażowanie się w edukację przyszłych lekarzy i poprzez obserwację ich postępów w całym procesie szkoleniowym. W Rydygierze mamy Oddziały wyposażone w wysokiej klasy sprzęt medyczny, mamy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i z obiecującymi efektami rozwijamy robotykę. To wszystko daje gwarancję edukacji studentów na wysokim, europejskim poziomie. Ale dla mnie niezwykle ważną wartością będzie jeszcze jeden aspekt; zawsze powtarzam, że bezcennym skarbem Rydygiera są ludzie – kadra doświadczonych specjalistów, którzy także i w wymiarze zainicjowanej dziś współpracy – na pewno będą budować ze studentami relację Uczeń – Mistrz. A tego młodym ludziom bardzo dziś potrzeba.” – mówił po podpisaniu listu intencyjnego Artur Asztabski, Prezes Szpitala Rydygiera.

Leave a reply