To informacja na która długo czekali Pacjenci i ich Rodziny; od dnia 4 kwietnia 2023r. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie wprowadza możliwość odwiedzin Pacjentów hospitalizowanych we wszystkich Oddziałach.

Przypominamy, że jednego chorego może odwiedzić jednocześnie jedna osoba, natomiast czas odwiedzin nie powinien przekroczyć 30 minut. Osoba odwiedzająca musi być zdrowa, bez infekcji górnych dróg oddechowych. Zobowiązana jest do bezwzględnego reżimu sanitarnego, tj.:

  • dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z sali chorych
  • stałego noszenia maseczki ochronnej

Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo osób hospitalizowanych, informujemy, iż personel szpitala może przerywać  odwiedziny w przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą wyżej wymienionych zasad.

Leave a reply